Address: Misgav Ladach Street 25, Old City, Jerusalem

Roshei Yeshiva: 
Rabbi David Aaron
Rabbi Binyamin Freedman
Rabbi Yitzchak Blau

Other officials:
Rabbi Moshe Kornblum – Assistant Dean
Rabbi David Silverstein – Sgan Rosh Yeshiva
Rabbi Judah Dardik – Sgan Rosh Yeshiva

Website: https://www.orayta.org/

© 2024 World Mizrachi

Follow us: