Rabbi Avraham Stav – World Mizrachi

 

For more information about Israel360, please click here

בוגר ישיבת ההסדר בירוחם (4 שנים) והכולל הגבוה בישיבת הר עציון (10 שנים). מלמד הלכה ומחשבה בישיבת הר עציון, גמרא בישיבת ההסדר מחנים, והעשרה תורנית באולפנת נוה-חנה. בעל סמיכה לרבנות. דוקטורנט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. מחבר ספרי הלכה ועיון (‘כחלום יעוף’ על אובדן הריון; ‘מבית לפרוכת’ על עבודת יום הכיפורים; ‘אבוא ביתך’ על הלכות משפחה), וכן מאמרים בכתבי-עת תורניים ואקדמיים. כותב טורי-דעה בערוצי תקשורת שונים (‘מוצש נוער’, Ynet, פייסבוק).


Field / Profession: Educator

Educator at: Yeshiva

Speaking Topics: Torah, Halacha & the Modern World

Sample Topics - General:
סביב התאריך: מנחת העומר; ספירת העומר; הלל ביום העצמאות.
הלכה והחיים המודרניים: הסכמי קדם-נישואין; אובדן הריון; היחס להטרדה ופגיעה מינית בהלכה; השתתפות בחתונה חד-מינית; העלמת מידע לפני נישואין; הורות בלי נישואין.
נושאים רוחניים מחשבתיים: כיצד פועלת התפילה?; משמעותם של דקדוקי ההלכה; השמחה אצל הרב קוק ור' נחמן; בין אדם למקום ובין אדם לחבירו – מי גובר? ועוד ועוד.

Sample Topics - Israel Related:
תורת ארץ ישראל
הלכה ציונית-דתית

Links to sample audio or videos:
https://www.youtube.com/watch?v=fTfSXCrVO_4

Available for online live video shiurim

Languages: English, Hebrew

Mizrachi discount available for this speaker!
Click here to request this speaker

© 2019 World Mizrachi

Follow us: